TClogo.png

LOGO OG MATFOTO

Logo laget med tanke på å assosiere omkring om et utspring, en kraft, sol, bevegelse, positiv energi, uventet, aktiv

Logoen sier noe om:

Hvor virksomheten er lokalisert og hva virket er.

Fargepaletten er laget med inspirasjon fra jord, hav og ildfarger.

Dempede farger som også sier noen om kvalitet

fargerTC.png